Chastity Project

Chastity Project [Chastity.com] a jeho zakladatelé, teolog Jason Evert a jeho žena Crystalina Evert, se věnují osvětové činnosti mezi mladými, které učí zdravým vztahům, čisté lásce a tajům lidské sexuality prostřednictvím svých přednášek, knih a vzdělávacích pořadů v křesťanských médiích. Patří mezi nejúspěšnější a nejpopulárnější ve svém oboru. Navíc přispěli i několika přednáškami od svých kolegů na podobná témata.