Úvodní slovo

Prosím, přijměte toto dárkové DVD, které Vám chce pomoci zdokonalit se v angličtině a při tom prozkoumat křesťanskou víru v její čistotě a plnosti. Dostávají se Vám do rukou zkomprimované zvukové záznamy těch, kteří se v USA obhajobě a vysvětlování křesťanské víry věnují úspěšně a dlouhodobě. Jejich nahrávky patří k tomu nejlepšímu, co se v této kategorii nabízí, a to po obsahové, jazykové i prezentační stránce. V původní kvalitě a spolu s mnoha dalšími skvělými materiály si je většinou můžete zakoupit přímo u příslušných držitelů autorských práv, kteří pro tento projekt velkoryse poskytli potřebná povolení. Jsou jimi Catholic Answers [Catholic.com], Chastity Project [Chastity.com], John Martignoni [BibleChristianSociety.com], Patrick Madrid [PatrickMadrid.com], Peter Kreeft [PeterKreeft.com] a Stephen Ray [CatholicConvert.com]. Můžete se jim za to odvděčit pozitivní zpětnou vazbou, dobrovolným finančním příspěvkem, nákupem jejich zboží nebo modlitbou za jejich potřeby a spásu. Bližší informace o nich naleznete v odpovídajících textových souborech. Další přiložené soubory obsahují technické poznámky, přehled celé audiokolekce a seznam základních českých i anglických doporučených zdrojů pro další studium. Všechny zbývající nejasnosti Vám rád pomůže objasnit jakýkoli katolický kněz.

 

Při poslechu i studiu by Vám mohl pomoci následující slovníček:

Terezie Josefa Strettiová (2004) Anglicko-český teologický slovník (3. vydání), Praha: Karolinum, 81 stran, ISBN 80-246-0867-7.

 

I když je toto DVD v ČR a SR šířeno zdarma, je jeho obsah stále chráněný autorským právem, a proto nesmí být nezákonně upravovaný, rozmnožovaný ani šířený.